Deiseb i addasu'r T10 i wella cysylltedd cymunedau

 

Mae trafnidiaeth gyhoeddus yn hanfodol i gadw cymunedau'n gysylltiedig, ac wedi bod yn achubiaeth i lawer, yn enwedig yn wyneb costau byw ac argyfyngau amgylcheddol.

 

Rydym yn croesawu’r T10 a’r cyswllt gwell y mae’n ei ddarparu rhwng Bangor a Pharc Cenedlaethol Eryri. Fodd bynnag, rydym yn gofyn i Lywodraeth Cymru a Thrafnidiaeth Cymru wneud mân addasiadau i’r gwasanaeth.

 

Cliciwch YMA i lofnodi'r ddeiseb!


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Catrin Gruffudd
    published this page in Ymgyrchoedd 2024-04-26 17:02:06 +0100

Ymuna â'r ymgyrch!

Helpa i sicrhau llais cryf dros holl gymunedau Bangor Aberconwy yn San Steffan. Ymuna efo ymgyrch Catrin isod: