Cysylltedd Dyffryn Ogwen Connectivity

 

Rydym ni, sydd wedi llofnodi isod, yn credu bod trafnidiaeth gyhoeddus yn hanfodol i gadw cymunedau'n gysylltiedig, a'i bod yn achubiaeth i lawer, yn enwedig yn wyneb costau byw ac argyfyngau amgylcheddol.

 

Rydym yn croesawu’r T10 a’r cyswllt gwell y mae’n ei ddarparu rhwng Bangor a Pharc Cenedlaethol Eryri.

 

Fodd bynnag, rydym yn gofyn i Lywodraeth Cymru a Thrafnidiaeth Cymru wneud mân addasiadau i’r gwasanaeth sy’n cynnwys:

 

- ymgorffori arhosfan ychwanegol yn, neu'n agos at, 'Llys y Gwynt/One Stop'

- teithio trwy bentrefi Tregarth a Rachub ar y Sul

 

 

Mae’r gwelliannau hyn yn hanfodol i fynd i’r afael â bwlch sylweddol mewn hygyrchedd trafnidiaeth yn yr ardal a byddent yn gwella cysylltedd o fewn ein cymuned, gan sicrhau mwy o gyfleustra i drigolion ac ymwelwyr fel ei gilydd.

 

-

 

We, the undersigned, believe public transport is vital to keep communities connected, and is a lifeline to many, particularly in the face of cost of living and environmental crises.  

 

We welcome the T10 and the improved link it provides between Bangor and the Eryri National Park. 

 

However, we are asking Welsh Government and Transport for Wales to make minor adaptations to the service that include:

 

-  incorporate an additional stop in, or near to,  'Llys y Gwynt/One Stop'

- travel through the villages of Tregarth and Rachub on Sundays

 

These improvements are essential in addressing a significant gap in transport accessibility in the area and would enhance connectivity within our community, ensuring greater convenience for residents and visitors alike.

Who's signing

Rachel Manley
Sian Beidas
Pauline White
Dwynwen Rowlands
Darren Roscoe
Marie Hughes
Lee Duggan
Sally Smith
Jo Desch
John Bratton
Dilwyn Edwards
Dafydd Roberts
Bethan Roberts
Enid Roberts
14 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 15 o ymatebion

 • Rachel Manley
  signed 2024-05-21 10:16:36 +0100
 • Sian Beidas
  signed 2024-05-20 14:31:38 +0100
 • Pauline White
  signed 2024-05-16 09:47:33 +0100
 • Dwynwen Rowlands
  signed 2024-05-16 09:47:02 +0100
 • Darren Roscoe
  signed 2024-05-16 09:46:40 +0100
 • Marie Hughes
  signed 2024-05-16 09:46:15 +0100
 • Lee Duggan
  signed 2024-05-16 09:45:40 +0100
 • Sally Smith
  signed 2024-05-16 09:45:19 +0100
 • Jo Desch
  signed 2024-05-16 09:44:20 +0100
 • John Bratton
  signed 2024-05-07 09:10:09 +0100
  I used the Sunday bus to Tregarth to get to my work. Now it takes a 40 minute walk each way from Bethesda.
 • Dilwyn Edwards
  signed 2024-05-05 19:49:51 +0100
 • Dafydd Roberts
  signed 2024-04-29 22:09:44 +0100
 • Bethan Roberts
  signed 2024-04-29 16:56:38 +0100
 • Enid Roberts
  signed 2024-04-29 13:47:14 +0100
 • Catrin Gruffudd
  published this page in Deiseb i wella cysylltedd rhwng Dyffryn Ogwen 2024-04-26 16:57:55 +0100

Ymuna â'r ymgyrch!

Helpa i sicrhau llais cryf dros holl gymunedau Bangor Aberconwy yn San Steffan. Ymuna efo ymgyrch Catrin isod: