Achub ein gorsafoedd tân

Achub ein gorsafoedd tân - Dywedwch NA i gau Gorsafoedd Tân 

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn ystyried dyfodol eu gwasanaethau yn y gogledd, ac mae un o'r opsiynau yn golygu cau 5 gorsaf dân 'ar-alwad', gan gynnwys Cerrigydrudion a Chonwy, a byddai hefyd yn arwain at golli 74 diffoddwr tân (36 llawn amser a 38 ar-alwad).

Mewn argyfwng, gorsafoedd tân lleol yw'r ffordd orau i gyrraedd pobl yn gyflym - maent yn agosach ac yn adnabod eu hardal yn dda, gan arbed amser sy'n hollbwysig.

❗Mae'r ddeiseb yma wedi dod i ben❗


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Aaron Wynne
    published this page in Ymgyrchoedd 2023-08-24 19:30:51 +0100

Ymuna â'r ymgyrch!

Helpa i sicrhau llais cryf dros holl gymunedau Bangor Aberconwy yn San Steffan. Ymuna efo ymgyrch Catrin isod: