Deiseb Barclays

Annwyl Barclays,

 

Rydym ni sydd wedi llofnodi isod yn ysgrifennu i fynegi ein pryder ynghylch cau cangen Bangor, Gwynedd.

 

Mae'n adnodd hanfodol i lawer, nid yn unig ym Mangor, ond mewn ardal ddaearyddol eang ac mae busnesau lleol, masnachwyr marchnad a myfyrwyr (lleol a rhyngwladol) a thrigolionyn dibynnu ar yr adnodd pwysig hwn. Mae'n achubiaeth i'r rhai sydd angen gweithio gydag arian parod, y rhai na allant gael mynediad at wasanaethau ar-lein a'r rhai sydd angen cymorth wyneb yn wyneb. 

 

Ers i ganghennau Barclays yn Llangefni, Caernarfon a Phorthmadog gau, mae cangen Bangor wedi gwasanaethu ardal eang, a dyma'r unig gangen stryd fawr ar ôl yng Ngwynedd a Môn.

Bydd colli’r gangen hon yn golygu nid yn unig y bydd trigolion Bangor yn wynebu taith gron o 40 milltir i gael mynediad i wasanaethau cangen, ond bydd y rhai ar Ynys Môn neu Orllewin Gwynedd yn wynebu llawer mwy.

 

Rydym ni, sydd wedi llofnodi isod, yn ysgrifennu i ofyn i chi ailystyried y penderfyniad hwn. 

 

Gyda diolch,

 

Pawb wedi'u llofnodi isod

 

Who's signing

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 1 ymateb

Ymuna â'r ymgyrch!

Helpa i sicrhau llais cryf dros holl gymunedau Bangor Aberconwy yn San Steffan. Ymuna efo ymgyrch Catrin isod: