Meddygfa Betws y Coed Surgery

Ers i'r newyddion trist dorri fod meddygon Meddygfa Betws y Coed yn dod a'u cytundeb i ben, mae eich tim Plaid Cymru lleol wedi bod yn brysur yn ceisio sicrhau dyfodol i'r feddygfa. 

 

Rydym yn falch o allu rhannu'r newyddion gyda chi bod diddordeb yng nghytundeb y feddygfa ac felly mae posib symud ymlaen i'r cam nesaf o'r broses. 

 

Byddwn yn parhau i alw ar Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr i weithredu'n gyflym er mwyn osgoi toriad yn y gwasnaeth hanfodol hwn. Rhowch eich enw ar y ffurflen hon i dderbyn diweddariadau. 

 

 

Since the sad news broke that the GP surgery at Betws y Coed was ending it's contract with Betsi Cadwaladr University Health Board, your local Plaid Cymru team have been hard at work trying to secure a future for the practice. 

 

We are please to share the news that interest has been shown in the contract and that BCUHB will now move to the next stage of the process.

 

We will continue to call on Betsi Cadwaladr University Health Board to act quickly to avoid a disruption in this essential service. Put your name on this form to receive updates. 

Who's signing

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 1 ymateb

Ymuna â'r ymgyrch!

Helpa i sicrhau llais cryf dros holl gymunedau Bangor Aberconwy yn San Steffan. Ymuna efo ymgyrch Catrin isod: