Catrin Wager yn cael ei dewis i gwffio etholiad San Steffan ym Mangor Aberconwy

Mae Plaid Cymru wedi dewis Catrin Wager fel yr ymgeisydd dros Bangor Aberconwy yn yr etholiad cyffredinol nesaf.

Medda Catrin Wager;

"Diolch enfawr i aelodau etholaeth newydd Bangor Aberconwy am roi eu ffydd yndda’i fel eu hymgeisydd nesaf ar gyfer etholiad cyffredinol.

"Roedd ‘na ymgeiswyr gwych am yr enwebiad, sy’n destament i’r angerdd a’r egwyddorion cryfion sydd o fewn ein plaid. Roeddwn i’n teimlo balchder mawr o gael rhannu llwyfan efo dau mor arbennig â Paul a Lisa yng nghyfarfodydd dewis Llanrwst a Bangor.

"Mae’n fraint arbennig cael y cyfle i fynd â’r frwydr am gymdeithas decach, wyrddach a mwy cynhwysol ymlaen i etholiad cyffredinol. Diolch i chi am y cyfle i frwydro dros ddyfodol gwell i’n pobl a’n cymunedau. Ymlaen!"

Mae Catrin Wager yn gyn-gynghorydd dros Dinas Bangor ar Gyngor Gwynedd.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Aaron Wynne
    published this page in Newyddion 2023-08-24 18:58:19 +0100

Ymuna â'r ymgyrch!

Helpa i sicrhau llais cryf dros holl gymunedau Bangor Aberconwy yn San Steffan. Ymuna efo ymgyrch Catrin isod: