Arwyddwch y ddeiseb: Achub ein gorsafoedd tân

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru wrthi'n ymgynghori ynglŷn â'r modd y byddent yn rhedeg eu gwasanaethau yn y dyfodol. Maent yn cynnig tri opsiwn i ni.

Mae un o'r rhain (Opsiwn 3) yn cynnwys cau 5 gorsaf dân 'ar-alwad', gan gynnwys Cerrigydrudion a Chonwy. Byddai Opsiwn 3 yn golygu colli 74 diffoddwr tân (36 llawn amser a 38 ar-alwad).

Teimlwn fod cadw'r gwasanaethau tân lleol yn bwysig. Mewn argyfwng, gorsafoedd tân lleol yw'r ffordd orau i gyrraedd pobl yn gyflym - maent yn agosach ac yn adnabod eu hardal yn dda, gan arbed amser sy'n hollbwysig.

Mae'r diffoddwyr tân yn peryglu eu bywydau i'n hachub ni, ac maent yn rhan o'n cymunedau.

Dyna pam rydym ni, yn dweud NA wrth Opsiwn 3 - Achubwch ein Gorsafoedd Tân.

Who's signing

Aisling Killey
Karen Williams
Gwyn Owen
Dilys Kynaston
Elwen Roberts
Catrin Wager
8 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 7 o ymatebion

 • Aisling Killey
  signed 2023-09-09 13:23:11 +0100
 • Karen Williams
  signed 2023-09-09 13:05:04 +0100
 • Gwyn Owen
  signed 2023-09-06 13:02:19 +0100
 • Dilys Kynaston
  signed 2023-09-04 10:06:59 +0100
 • Elwen Roberts
  signed 2023-09-04 08:10:35 +0100
 • Catrin Wager
  signed 2023-09-01 11:29:34 +0100
 • Catrin Gruffudd
  published this page in Achub ein gorsafoedd tân 2023-08-31 16:43:11 +0100

Ymuna â'r ymgyrch!

Helpa i sicrhau llais cryf dros holl gymunedau Bangor Aberconwy yn San Steffan. Ymuna efo ymgyrch Catrin isod: